Đào coin OGC free - Dự án OGСommunity Mining (FCFS)

 


Đào coin OGC free - Dự án OGСommunity Mining (FCFS)
🔥Partner: Bitget, Notcoin, Dmail, Nomis.....
🎁 Nhận 25 Token OGC lúc đăng kí + đào free

🔗Link tham gia: Tại đây
✅ Đăng ký , xác minh mail
✅ Chọn Avatar, chọn Profile và điền ví Metamask
✅ Chọn tiếp Partner App làm nhiệm vụ hàng ngày
✅ Nhấn nút "Grab" đào hàng ngày (13h/1 lần)
👉Mời bạn kiếm thêm token


#đàocoin, #ogc, #mining, #fcfs, #biget, #bitcoin, #Nomis


Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn